Завдання з ознайомлення дітей з художньою літературою за програмою виховання і навчання

Завдання з ознайомлення дітей раннього та дошкільного віку з художньою літературою за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років

У програмі «ДИТИНА» виведено окремий підрозділ «Художня література». Завдання з ознайомлення дітей раннього та дошкільного віку з художньою літературою за програмою «ДИТИНА» базується на в художньо-мовленнєвій компетенції, яка відповідно, включає в себе компетенції:

 • когнітивно-мовленнєва,
 • поетично-емоційна,
 • оцінювально-етичну,
 • театрально-ігрову компетенція,
 • емоційно-естетична компетенції.

Кожен художній твір (народний чи авторський, дібраний дорослим (педагогом та батьками) використовується з певною метою. Наприклад, дітей раннього віку вчать слухати й розуміти зміст забавлянок, віршиків, пісеньок невеликих казочок, за допомогою дорослого відтворювати їх тощо. У старшій групі вчать здійснювати елементарний літературно-художній аналіз твору...Виховують оцінні судження про вчинки героїв на основі сформованих етичних уявлень. Формують самостійність у театрально-мовленнєвій діяльності за змістом художніх творів тощо .

Таким чином, мета роботи з художньою літературою визначається змістом підрозділу з програми. Реалізація мети здійснюється через відповідні засоби, методи та прийоми навчання

Художньо-мовленнєва діяльністьПрограма «ДИТИНА»
Читання і розповідання художніх творів (фольклору, літературних) Тематичний підрозділ «Художня література»
(когнітивно-мовленнєва компетенція) Тематичний підрозділ
Заучування віршів «Дитина у довкіллі»
(поетично-емоційна компетенція) Тематичний підрозділ «Мова рідна, слово рідне»
Морально-етичні бесіди та узагальнені бесіди Рубрики: «У світі звуків»,«Слово до слова –   зложиться мова», «Дитяча граматика», «Ми розмовляємо», «Ми розповідаємо»
(оцінювально-етична компетенція)  
Дидактичні ігри, ігри-драматизації, театралізовані ігри, інсценування, показ театру  
(Театрально-ігрова компетенція  

Заняття з художньої літератури розподіляються за видами:

 • читання і розповідання художніх творів (тип - фронтальне); розучування напам'ять віршів (індивідуально-групове, індивідуальне);
 • розігрування забавлянок, віршиків, пісеньок (групове, індивідуально-групове);
 • морально-етичні бесіди (фронтальні, групові. індивідуальні);
 • узагальнені бесіди за змістом улюблених героїв літературних творів; про письменників, письменниць тощо (фронтальне, групові);
 • показ різних видів театрів, діафільмів, відеофільмів тощо;
 • дидактичні ігри за змістом добре відомих літературних творів (фронтальні, групові, індивідуальні);
 • ігри-драматизації (фронтальне, групове, індивідуально-групове);
 • театралізовані ігри (групове, індивідуально-групове);
 • інсценування художніх творів (групове, індивідуально-групове).

У сучасній методиці ознайомлення з літературними творами особливе місце відводиться комплексним заняттям – образам. Смисл яких полягає в тому, що через застосування літературних та фольклорних творів різних жанрів дітям презентують художній образ, зосереджуючи увагу на способах вираження цього образу в різних літературних жанрах. Наприклад, образ осені, який по-різному представлений в ліричній поезії, оповіданні, чарівній казці тощо [Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти. –К.: Видавничий Дім «Слово», - 2006. - С. 104-105].

Дитина у довкіллі
Базовий компонент дошкільної освітиПрограма «ДИТИНА»
Освітня лінія
«Дитина в соціумі»
Тематичний підрозділ «Дитина у довкіллі» Рубрики: сім’я, родина, культура родинних стосунків, люди (дорослі, діти, група)
Зміст освіти
Родинно-побутова компетенція
 

Освітня лінія
«Дитина у світі культури»

Рубрики: рідний дім, предмети побуту та вжитку, страви, одяг, взуття, мій рідний край, техніка навколо нас, свята, ознайомлення з живописом, ідемо до школи
Зміст освіти
Предметно-практична компетенція, художньо-продуктивна компетенція
 

Освітня лінія
«Мовлення дитини»
лексична компетенція, діамонологічна компетенція

 Тематичний підрозділ: «Мова рідна, слово рідне»
 Рубрики: «Слово до слова – зложиться мова», «Ми розмовляємо», «Ми розповідаємо»