Вимоги до мовленнєвих занять з дітьми дошкільного віку

  1. Чітко визначити мету, матеріал, хід заняття у відповідності до чинної програми.
  2. На кожному комплексному занятті одночасно (в комплексі) вирішується три різні мовленнєві завдання. Наприклад: словник, звукова культура мовлення, зв'язне мовлення.
  3. Постійний взаємозв'язок із заняттями з інших розділів програми (ознайомлення з природою, довкіллям, художньою літературою). Наприклад. На занятті з ознайомлення з довкіллям дітей знайомлять з новою картиною з докладною бесідою за її змістом (чи на занятті з художньої літератури - з новою казкою (оповіданням , віршем та ін.) з бесідою за її змістом; на наступному занятті – малювання за змістом художнього твору, а потім проводиться заняття з переказування цього твору дітьми (педагог добирає найбільш ефективний спосіб переказування, а саме: за ролями, опорними картинками чи власними малюнками дітей).
  4. Максимальна активність (мовленнєва, рухова, пізнавальна).
  5. Максимальне використання наочності та ігрових прийомів навчання (ігрові сюрпризи, ігрові життєві ситуації, в яких діти виступають в ролі активного мовця та інші). Чим менше діти – тим більше наочності та ігрових прийомів.
  6. Доцільне використання ігрових методів. Серед них дидактичні, творчі, народні, рухливі ігри з текстами та діалогами; ігрові вправи, забавки та інше.
  7. Виховний характер кожного заняття.
  8. Емоційна насиченість заняття (позитивними емоціями).
  9. Невимушеність і розкутість дітей на занятті. Наприклад. Діти можуть сидіти на килимі, за столами, на стільчиках (лавочках) півколом, супроти один одного, вільно спілкуватися з педагогом, дітьми; діяти з іграшками, предметами тощо.
  10. Крім групових (до 15-ти осіб), індивідуально-групових (6-8 осіб) упродовж дня проводити індивідуальні чи міні-заняття (від 1до 4-х осіб), які мають переважно тематичний характер: словникова робота, граматика, виховання звукової культури, математика, грамота (формування навичок звукового, звуко-буквеного аналізу, усвідомленого початкового читання, підготовки руки дитини до письма та ін.) тощо.