Поради вихователям щодо організації та проведення занять з розвитку мовлення

Поради вихователям щодо організації та проведення занять з розвитку мовлення

Якісна підготовка педагога до кожного окремого заняття: врахування місця заняття з навчання елементів грамоти у видів діяльності дітей; ретельна підготовка необхідного навчального обладнання, матеріалу, визначення перспективи диференційованого навчання тощо.

 

Заняття бажано проводити за допомогою різних способів організації дітей дошкільного віку: за груповим (до 15 дітей), індивідуально-груповим (4-8 дітей), індивідуальним - (1-4 дитини)протягом перебування дітей в дошкільному навчальному закладі чи в умовах сім'ї. Саме тому кожне пропоноване заняття повинно мати чіткі структурні компоненти (тему, мету, матеріал, хід заняття, в якому є конкретні ігрові завдання, ігри, вправи, твори художньої літератури тощо), які дозволятимуть педагогам планувати роботу з дітьми як у ході групових занять,), так й індивідуально-групових та індивідуальних (міні-занять), що організовуються й проводяться щоденно з окремими дітьми протягом цілого тижня (За ІОП – індивідуальною освітньою програмою [Кузьменко В. / // Дошкільне виховання. – 2008. – № . – С. ]). Приблизно раз на тиждень комплексне мовленнєве заняття кожного місяця; тематичне заняття, що присвячено одному мовному розділу, планується раз на місяць: звукова культура, лексична робота тощо.

В основі кожного заняття має бути покладено принципи: науковості, усвідомленості, послідовності, систематичності навчання, наочності, творчої активності, розвивального навчання, врахування індивідуальних особливостей дітей, уваги до матерії мови, розуміння мовних значень, випереджального розвитку усного мовлення над писемним, прискорення темпів навчання та ін..

Виховний та емоційний характер заняття.

Досягати максимальної пізнавальної та мовленнєвої активності в ході кожного заняття.

Активне використання методу гри та ігрових прийомів навчання.

Невимушеність і розкутість дітей на занятті (не примушувати дитину виконувати те чи інше завдання, але заохочувати за допомогою цікавого наочного й словесного матеріалу, ігор та ігрових вправ, вільного спілкування з дорослим та дітьми тощо).

Поєднання колективного характеру заняття з індивідуальним підходом та диференційованим навчанням.

Взаємозв'язок з заняттями та іншими формами навчання з інших розділів програми.