Особливості викладу мовленнєвих завдань у програмі виховання і навчання

Особливості викладу мовленнєвих завдань у програмі виховання і навчання

• В основу завдань та змісту мовленнєвого розвитку покладено класичний підхід, але враховано й сучасні вимоги до дошкільної освіти

• Конкретність мовленнєвих завдань з наведенням прикладів (зручність при плануванні роботи з дітьми раннього та дошкільного віку)

• Завдання в кожній рубриці подані за загальнодидактичними та методичними принципами. Зокрема, за принципами єдності теорії з практикою, усвідомленості, послідовності, поступового ускладнення матеріалу (відображено у завданнях, методах, прийомах роботи), творчої активності, випереджального розвитку усного мовлення над писемним тощо.

Мовленнєві заняття – провідна форма роботи
1. Мовленнєва спрямованість
2. Комплексний характер навчання
3. Мовленнєва активність дітей
4. Розумне використання наочності
5. Емоційна насиченість занять
6. Домінування ігрових методів та прийомів
7. Поєднання колективного характеру заняття з індивідуальним підходом та диференційованим навчанням
8. Не проводяться фронтально

Мовленнєве заняття
Мета:
а) лексика: активізація словника образними виразами,
порівняннями, прислів'ями про працю;
б) граматика: відмінювання прикметників за відмінками;
складання речень із сполучуваними словами
«тому що»;
в) зв'язне мовлення: переказ за ролями казки О.Іваненко
«Як берізка листя роздарувала»

Художня література
Художньо-мовленнєва компетенція

• когнітивно-мовленнєва
• поетично-емоційна
• оцінювально-етична
• театрально-ігрова

Художньо-мовленнєва діяльність

Програма «ДИТИНА»

Читання і розповідання художніх творів (фольклору, літературних)

(когнітивно-мовленнєва компетенція)

Заучування віршів

(поетично-емоційна компетенція)

Морально-етичні бесіди та узагальнені бесіди

(оцінювально-етична компетенція)

Дидактичні ігри, ігри-драматизації, театралізовані ігри, інсценування, показ театру

(Театрально-ігрова

компетенція

Тематичний підрозділ «Художня література»

Тематичний підрозділ

«Дитина у довкіллі»

Тематичний підрозділ «Мова рідна, слово рідне» Рубрики: «У світі звуків»,«Слово до слова –   зложиться мова», «Дитяча граматика», «Ми розмовляємо», «Ми розповідаємо»

Твір = Мета використання = Реалізація мети через відповідні методи і прийоми

Дитина у довкіллі

Базовий компонент дошкільної освіти

Програма «ДИТИНА»

Освітня лінія

«Дитина в соціумі»

Зміст освіти

Родинно-побутова компетенція

Освітня лінія

«Дитина у світі культури»

Зміст освіти

Предметно-практична компетенція, художньо-продуктивна компетенція

Освітня лінія

«Мовлення дитини»

лексична компетенція, діамонологічна компетенція

Тематичний підрозділ«Дитина у довкіллі» Рубрики: сімя, родина, культура родинних стосунків, люди (дорослі, діти, група)

Рубрики: рідний дім, предмети побуту та вжитку, страви, одяг, взуття, мій рідний край, техніка навколо нас, свята, ознайомлення з живописом, ідемо до школи

Тематичний підрозділ:   «Мова рідна, слово рідне»

Рубрики: «Слово до слова – зложиться мова», «Ми розмовляємо», «Ми розповідаємо»