Критерії відбору комп'ютерних програм для дітей дошкільного віку

Критерії відбору комп'ютерних програм для дітей дошкільного віку

1.Відповідність до вікових особливостей (програми не повинні формувати навички, до яких дитина ще не готова, навчальний матеріал повинен містити приклади з реального життя дитини, що зрозумілі їй).
2. Дослідницький характер (програма ініціює участь дитини у дослідах, пізнавальній діяльності).

3. Легкість для самостійних занять (наприклад, використання навчальної програми не потребує від дитини вміння читати).
4. Дитині даються прості для розуміння вказівки та використовується незначна кількість засобів керування зображенням на екрані.
5. Розвиток широкого спектру навичок та уявлень (класифікація, прийняття рішень, експеримент тощо).
6. Високий технічний рівень (приваблива графіка, анімаційні ефекти, привабливі звукові супроводи).
7. Цікавість (стимулювання уяви дитини).
8. Стимулюючий характер (коли дитина користується розвивальною програмою, вона відчуває задоволення від досягнутого успіху. Це підвищує її самооцінку, розвиває почуття власної гідності).
Не забувайте, що заняття з комп'ютером повинно контролюватись батьками або фахівцем.