Комп’ютер і дитина дошкільного віку

Комп’ютер і дитина дошкільного віку

Комп'ютер - чудовий за своїми можливостями винахід нашого часу, здатний здійснити революцію в сучасній освітній системі. Останнім часом зростає роль сучасних інформаційних технологій, зокрема комп'ютерних технологій.

Вони дають можливість забезпечити повноцінний пізнавальний розвиток зростаючої особистості.

Комп'ютер, будучи найсучаснішим інструментом для обробки інформації, може служити і могутнім технічним засобом навчання і відігравати роль незамінного помічника у вихованні і загальному психічному розвитку дошкільників.

Психологи відзначають: чим раніше дитина познайомиться з ПК, тим менше буде психологічний бар'єр між ним і машиною, тому що у дитини практично немає страху перед технікою. Чому? Так тому, що комп'ютер привабливий для дітей, як будь-яка нова іграшка, а саме так у більшості випадків вони дивляться на нього. У такий спосіб у них розвиваються такі важливі операції мислення як узагальнення і класифікація.

Граючи на комп'ютері, дитина рано починає розуміти, що предмети на екрані - це не реальні речі, а тільки знаки цих реальних речей. Таким чином, у дітей починає розвиватися так звана знакова функція свідомості, тобто розуміння того, що є кілька рівнів навколишнього світу - це і реальні речі, і картинки, і схеми, і слова числа тощо.

Заняття дітей на комп'ютері мають велике значення не тільки для розвитку інтелекту, але й для розвитку їхньої моторики. У будь-яких іграх, від найпростіших до складних, дітям необхідно вчитися натискати пальцями на визначені клавіші, що розвиває дрібну мускулатуру рук, моторику.

Вчені відзначають, що чим більше ми робимо дрібних і складних рухів пальцями, тим більше ділянок мозку включається в роботу. Як і руки, дуже велике представництво в корі головного мозку мають і очі. Чим уважніше ми вдивляємося в те, над чим працюємо, тим більше користі нашому мозку. От чому так важливе формування моторної координації і координації спільної діяльності зорового і моторного аналізаторів, що з успіхом досягається на заняттях дітей на комп'ютерах.

С пілкування з ПК викликає у дітей жвавий інтерес, спочатку як ігрова діяльність, а потім і як навчальна. Цей інтерес і лежить в основі формування таких важливих структур, як пізнавальна мотивація, довільні пам'ять і увага, і саме ці якості забезпечують психологічну готовність дитини до навчання в школі.

Комп'ютерні ігри навчають дітей переборювати труднощі, контролювати виконання дій, оцінювати результати. Завдяки комп'ютеру стає ефективним навчання плануванню, контролю й оцінки результатів самостійної діяльності дитини через сполучення ігрових і неігрових моментів.

Таким чином, комп'ютер допомагає розвинути не тільки інтелектуальні здібності дитини, але і виховує вольові якості, такі як самостійність, зібраність, зосередженість, посидючість, а також прилучає дитину до співчуття, допомозі героям ігор, збагачуючи тим самим його відношення до навколишнього світу.