Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ №550

Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ №550

Колектив закладу працює над створенням в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого простору сприятливого для гармонійного та різнобічного розвитку дошкільника, формування його особистості, для закладання основ компетентності та формування шкільної зрілості, для розвитку в дитини системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного «Я», для виховання у дошкільників творчого ставлення до життя. Тому визначив пріоритетні завдання розвитку вихованців.

Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ № 550:

Фізкультурно-оздоровчий напрямок:

- збереження та зміцнення здоров'я кожного вихованця;
- виховання відповідального ставлення до власного здоров'я;
- забезпечення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров'я;
- розроблення та використання здоров'язбережувальних та здоров'я формувальних технологій.

Художньо-естетичний напрямок:

- формування естетичного ставлення до світу природи,культурних надбань людства, дорослих та однолітків, самої себе;
- розвиток практичної умілості, вправності;
- формування художнього мислення.

Соціально-моральний напрямок:

- створення умов для становлення соціальної компетентності дитини;
- засвоєння моральних норм суспільства, набуття вмінь входження в дитячу спільноту;
- розвиток в дитини соціальних емоцій та мотивів.

Логіко-математичний напрямок:

- розвиток пізнавального мислення (процесів) та елементарної логіки.